اخبار داغ

تعریف خودمراقبتی چیست؟ چه اصولی دارد و انواع آن کدام است؟ جدیدترین روش‌های خودمراقبتی را از کجا می‌توان پیدا کرد؟ اینها و بسیاری از موارد دیگر، اولین سوالاتی هستند که با شنیدن خودمراقبتی به ذهن می‌رسند و ما اینجا هستیم که به تمام‌شان جواب دهیم تا بدون هیچ دلهره و نگرانی، از وضعیت روح و روان خود مراقبت کنید.

خودمراقبتی واژه‌ای است که در مواجهه با شرایط جسمانی مختلف، تعریف متفاوتی می‌گیرد و روش پیاده‌سازی آن فرق می‌کند؛ خودمراقبتی بیماری با خودمراقبتی روزمره یک فرد سالم بسیار فرق می‌کند. آنچه در این دو مشترک است، علم و دانشی است که زمینه‌ساز عادات و رفتارهای درست و سالم می‌باشد و هدف هر دو که در نهایت به حفظ و بهبود وضع موجود، می‌انجامد.

خودمراقبتی بانوان یکی از الزامات اساسی زندگی آنان است که تاثیر جدی بر سلامت روان خانواده‌ها و در واقع دیگر افراد جامعه دارد. توجه به سلامتی ذهن و جسم خود، بهترین راه دوست داشتن خود است و این اتفاق تنها با خودمراقبتی همه جانبه می افتد و ما را با خودمان و دنیای اطرافمان آشتی می‌دهد.